Khác biệt giữa các bản “Gaston Doumergue”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|caption = Doumergue năm 1924
|office1 = [[Tổng thống Pháp|Tổng thống thứ 13 của Pháp]]
|term_start1 = [[13 tháng 6]] năm [[1924]]
|term_end1 = [[13 tháng 6]] năm [[1931]]
|primeminister1 = {{unbulleted list|[[Frédéric François-Marsal]]|[[Édouard Herriot]]|[[Paul Painlevé]]|[[Aristide Briand]]|[[Édouard Herriot]]|[[Raymond Poincaré]]|[[Aristide Briand]]|[[André Tardieu]]|[[Camille Chautemps]]|[[André Tardieu]]|[[Théodore Steeg]]|[[Pierre Laval]]}}