Khác biệt giữa các bản “Dwight D. Eisenhower”

→‎Mãn nhiệm tổng thống: Tu chính án 22 không ảnh hưởng đến tổng thống đương nhiệm.
(→‎Đệ nhị Thế chiến: Vấn đề không chắc chắc thành công đã thể hiện rỏ trong bài diễn văn thứ hai mà Eisenhower chuẩn bị nếu cuộc đổ bộ thất bại.)
(→‎Mãn nhiệm tổng thống: Tu chính án 22 không ảnh hưởng đến tổng thống đương nhiệm.)
[[File:Dwight D. Eisenhower, official Presidential portrait.jpg|thumb|upright|Hình chính thức của Dwight D. Eisenhower do Nhà Trắng chụp.]]
 
Năm 1961, Eisenhower trở thành vị [[tổng thống Hoa Kỳ]] đầu tiên "bị bắt buộc theo hiến pháp" rời khỏi chức tổng thống khi đã phục vụ tối đa hai nhiệm kỳ mà [[tu chính án]] 22, [[Hiến pháp Hoa Kỳ]] cho phép. Tu chính án này được thông qua năm 1951 trong nhiệm kỳ của Tổng thống Harry S. Truman nhưng qui định của tu chính án không ảnh hưởng đối với Truman vì nó đặc biệt miễn trừ cho tổng thống đương nhiệm vào lúc nó được đề nghị bởi Quốc hội Hoa Kỳ.{{fact}}
 
Eisenhower cũng là tổng thống mãn nhiệm đầu tiên được bảo vệ theo [[Đạo luật Cựu Tổng thống]]; hai cựu tổng thống Hoa Kỳ còn sống vào lúc đó là [[Herbert Hoover]] và [[Harry S. Truman]] rời nhiệm sở trước khi đạo luật này được thông qua. Chiếu theo đạo luật này, Eisenhower được hưởng lương hưu bổng suốt đời, có một ban nhân viên do chính phủ cung cấp và được [[sở mật vụ Hoa Kỳ]] bảo vệ.<ref>{{cite web|accessdate=2008-05-23|url=http://www.archives.gov/about/laws/former-presidents.html|title=Former Presidents Act|publisher=[[National Archives and Records Administration]]}}</ref>
2.136

lần sửa đổi