Khác biệt giữa các bản “Quyền tác giả”

n
Đã lùi lại sửa đổi của KhoiHuynh (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Huỳnh Nhân-thập
(https://vi.m.wikipedia.org/wiki/User:KhoiHuynh)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của KhoiHuynh (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Huỳnh Nhân-thập)
User:KhoiHuynh{{chú thích trong bài}}
{{Cần thêm cước chú}}