Khác biệt giữa các bản “Người Việt (định hướng)”

không có tóm lược sửa đổi
'''Người Việt''' có thể là:
*[[Người Việt]]: dân tộc đa số tại [[Việt Nam]]
*Người có quốc tịch Việt Nam (thường được gọi là người Việt Nam)
*[[Nhật báo Người Việt|Nhật báo ''Người Việt'']]: nhật báo [[tiếng Việt]] lớn nhất ngoài Việt Nam
{{disambig}}