Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Quan Thiên Bồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Quan Thiên Bồi''' (Tên tiếng Anh: Kuan T'ien-p'ei) (? - 1841) là một vị tướng [[nhà Thanh]] vào thế kỷ thứ XIX trong [[Lịch sử Trung Quốc]]. Ông là [[đề đốc]] tỉnh [[Quảng Đông]] dưới quyền của [[Lâm Tắc Từ]] và là người chỉ huy quân Thanh chống lại quân Anh trong cuộc [[chiến tranh Nha phiến]] lần thứ nhất và đã hi sinh anh dũng trong cuộc chiến này.
 
== Trong chiến tranh nha phiến ==