Khác biệt giữa các bản “Hạ Hầu Uyên”

n
→‎Sự nghiệp: chính tả, replaced: ưong → ương (2) using AWB
n (Đã khóa “Hạ Hầu Uyên” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 15:05, ngày 12 tháng 8 năm 2017 (UTC)) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
n (→‎Sự nghiệp: chính tả, replaced: ưong → ương (2) using AWB)
Năm 200, Tào Tháo và [[Viên Thiệu]] đại chiến tại Quan Độ, Hạ Hầu Uyên làm nhiệm vụ bảo vệ doanh trại và tiếp tế lương thảo. Trận Quan Độ kết thúc với thất bại hoàn toàn của Viên Thiệu và Tào Tháo làm chủ cả miền Bắc [[Trung Quốc]] từ đó. Hạ Hầu Uyên được thăng làm Đốc quân hiệu úy, chuyển sang việc quản quân lương ở 3 châu: Duyện, Dự, Tư Lệ.
 
Sau đó, Hạ Hầu Uyên cầm quân đánh dẹp các lực lượng chống đối như XưongXương Hy ở quận Thái Sơn, Từ Hòa ở quận Tế Nam, Lôi Tự ở quận Lư Giang, Thương Diệu ở quận Thái Nguyên, tộc người Đê (Chi) ở huyện Thâu My và huyện Khai thuộc quận Hữu Phù Phong, Lưu Hùng ở núi Chung Nam<ref>Lê Đông PhưongPhương, sách đã dẫn, tr 262</ref>.
 
Năm 208, Hạ Hầu Uyên cùng Tào Tháo tham gia 2 trận đánh lớn ở Đương Dương Trường Bản và [[trận Xích Bích]] nhưng thất bại.