Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Séc (chứng từ)”

== Liên kết ngoài ==
[http://snc.com.vn/Download.aspx/1C25B1FEEAC6406F96BDC89DE158FBD7/1/Qd_30_ve_su_dung_sec.htm Quyết định số 30/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ban hành quy chế cung ứng và sử dụng séc]
 
[http://www.vnpaypal.com/2010/07/tim-hieu-ve-sec-cheque-va-phieu-tien.html Tìm Hiểu Về Séc (Check) Và Phiếu Tiền]
[[Thể loại:Phương tiện thanh toán]]
34

lần sửa đổi