Khác biệt giữa các bản “Sư đoàn 325, Quân đội nhân dân Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Thông tin đơn vị quân sự Việt Nam
'''Sư đoàn 325''' là một sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên của [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]], hiện nay là một sư đoàn bộ binh đủ quân thuộc biên chế của [[quân đoàn 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|quân đoàn 2]]. Sư đoàn thành lập năm 1951 trên cơ sở một số trung đoàn chiến đấu ở khu 4 cũ (Bắc Trung Bộ). Trong suốt cuộc chiến kéo dài 30 năm, đơn vị này được gọi là Đại đoàn (hoặc sư đoàn) Bình Trị Thiên.Sư trưởng đầu tiên là Trần Quý Hai.
| đơn vị = Sư đoàn 325
| trực thuộc = [[Quân đoàn 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|Quân đoàn 2]]
| quân kỳ =
| logo =
| hình =
| chỉ huy =
| từ =
| thành lập = {{ngày thành lập và tuổi|1951}}
| quân chủng =
| phân cấp =
| chức năng =
| quy mô =
| bộ phận của =
| bộ chỉ huy =
| địa chỉ =
| tên khác =
| đặt tên theo =
| khẩu hiệu =
| hành khúc =
| lễ kỷ niệm =
| trang bị =
| tham chiến =
| thành tích =
| giải thể =
| điện thoại =
| web =
| tư lệnh =
| chính ủy =
| kiểu chỉ huy 3 =
| chỉ huy 3 =
| chỉ huy nổi tiếng =
| cường kích =
| ném bom =
| tác chiến điện tử =
| tiêm kích =
| đánh chặn =
| tuần tra =
| do thám =
| huấn luyện =
| vận tải =
}}
 
'''Sư đoàn 325''' là một sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên của [[Quân đội Nhân dân Việt Nam]], hiện nay là một sư đoàn bộ binh đủ quân thuộc biên chế của [[quân đoàn 2, Quân đội Nhân dân Việt Nam|quân đoàn 2]]. Sư đoàn thành lập năm 1951 trên cơ sở một số trung đoàn chiến đấu ở khu 4 cũ (Bắc Trung Bộ). Trong suốt cuộc chiến kéo dài 30 năm, đơn vị này được gọi là Đại đoàn (hoặc sư đoàn) Bình Trị Thiên. Sư trưởng đầu tiên là Trần Quý Hai.
 
== Lịch sử ==