Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vật lý thực nghiệm”

nKhông có tóm lược sửa đổi
'''Vật lý thực nghiệm''' là một phần của [[vật lý học]] chuyên sâu về các phương pháp thí nghiệm và quan sát, để tạo tiền đề phát triển cũng như để kiểm chứng [[vật lý lý thuyết]].
 
==Các chủ đề chính trong {{vật lý thực nghiệm==}}
*[[Các hiệu ứng]]
*[[Công nghệ nanô]]
*[[Dụng cụ]]
*[[Đông lạnh]]
*[[Lý thuyết ăng-ten]]
*[[Nhiễu và sai số]]
*[[Phương pháp đo đạc]]
*[[Vật lý áp suất cao]]
*[[Vật lý chân không]]
*[[Vật lý nhiệt độ thấp]]
 
{{vật lý}}
[[Category:Vật lý học]]
Người dùng vô danh