Khác biệt giữa các bản “Hậu Chu Thái Tổ”

không có tóm lược sửa đổi
Đến khi vua Hậu Chu Thái Tổ lên ngôi, đã xóa bỏ sức ép của sự bóc lột đang đè nặng lên vai nông dân. Ông giảm nhẹ thuế khóa, thủ tiêu đặc quyền miễn thuế, chấn hưng lại kinh tế. Nhờ đó, dân Bắc Trung Quốc mới được yên ổn, đất nước hưng vượng trở lên.
 
Tuy nhiên, vua Chu Thái Tổ trị vì không lâu, đến năm 954, ông đổ bệnh rồi băng hà.Chép bài ở đâu mà tầm bậy tầm bạ , nhà Hậu Lương có phải là rợ Sa Đà đâu .
Người dùng vô danh