Khác biệt giữa các bản “Lipoprotein”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Lipoprotein: có nhóm ngoại là Lipid. Lipoprotein đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển Lipid trong cơ thể. Lipid…”)
 
n
[[Tập tin:Chylomicron.svg|nhỏ|
[[Lipoprotein]]: có nhóm ngoại là [[Lipid]]. [[Lipoprotein]] đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển [[Lipid]] trong cơ thể. [[Lipid]] không tan trong [[nước]], nhưng sau khi kết hợp với [[Protein]] phần kị [[nước]] của [[Lipid]] cuộn vào trong, phần [[apoprotein]] tạo thành lớp vỏ bọc xung quanh, do đó nó có thể được vận chuyển trong môi trường [[dịch thể]], ví dụ như [[máu]].
Cấu trúc lipoprotein
]]
[[Lipoprotein]]: có nhóm ngoại là [[Lipid]]. [[Lipoprotein]] đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận chuyển [[Lipid]] trong cơ thể. [[Lipid]] không tan trong [[nước]], nhưng sau khi kết hợp với [[Protein]] phần kị [[nước]] của [[Lipid]] cuộn vào trong, phần [[apoprotein]] tạo thành lớp vỏ bọc xung quanh, do đó nó có thể được vận chuyển trong môi trường [[dịch thể]], ví dụ như [[máu]].<ref name="pmid21573056">{{cite journal|last=Kumar|first=Vibhor|author2=Butcher, Sarah J.|author3=Öörni, Katariina|author4=Engelhardt, Peter|author5=Heikkonen, Jukka|author6=Kaski, Kimmo|author7=Ala-Korpela, Mika|author8=Kovanen, Petri T.|author9=Schulz, Christian|title=Three-Dimensional cryoEM Reconstruction of Native LDL Particles to 16Å Resolution at Physiological Body Temperature|journal=PLoS ONE|date=9 May 2011|volume=6|issue=5|pages=e18841|doi=10.1371/journal.pone.0018841|pmid=21573056|pmc=3090388}}</ref>
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}{{Authority control}}{{Sơ khai hóa học}}