Khác biệt giữa các bản “Tam học”

n
Sửa liên kết đến trang định hướng bằng bot: Giới - Đổi thành Giới (Phật giáo)
(inter wiki)
n (Sửa liên kết đến trang định hướng bằng bot: Giới - Đổi thành Giới (Phật giáo))
#Huệ học (sa. ''adhiprajñā-śikṣā''), cả ba thường được gọi chung là Giới, Định (hoặc Thiền), Huệ (Bát-nhã).
 
[[Giới (Phật giáo)|Giới]] (sa. ''śīla'', pi. ''sīla'') được hiểu chung là tránh các [[Nghiệp|nghiệp]] ác. [[Định]] (sa. ''samādhi''), là thiền định, nhưng cũng là sự chú tâm, sự tỉnh giác trong mọi hành động và Huệ (sa. ''prajñā'', pi. ''paññā'') là sự phát triển tâm [[Bát-nhã]] để ngộ được những sự thật cao nhất. Ba phép tu hành này phụ thuộc chặt chẽ với nhau, nếu hành giả chỉ tập trung vào một nhánh thì không thể đạt [[Giải thoát]].
==Tham khảo==
*''Fo Guang Ta-tz'u-tien'' 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ Điển. Phật Quang Đại Từ Điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
1.364.640

lần sửa đổi