Khác biệt giữa các bản “Tin học kinh tế”

Interwiki
n
(Interwiki)
 
== Tin học kinh tế với tư cách một ngành khoa học ==
 
Mặc dù có nhiều đặc điểm của một ngành giao thoa, tin học kinh tế vẫn có một phạm vi nghiên cứu riêng biệt, đó là hướng vào lý thuyết, phương cách, công cụ và kiến thức về hệ thống công nghệ thông tin cũng như điện tử viễn thông. Nhiệm vụ của ngành này là tạo ra những hệ thống ngày càng phức hợp hơn, đồng thời phát triển và vận hành chúng. Tin học kinh tế là một môn khoa học ứng dụng, tuy nhiên nó cũng chứa đựng vài yếu tố của một môn khoa học thuần tuý, vì một mặt tin học kinh tế tập trung vào việc phát triển hệ thống công nghệ thông tin, mặt khác nó cũng là một môn [[khoa học kỹ thuật]]. Ngoài việc khai thác những hệ thống công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, tin học kinh tế còn hướng vào phát triển trên thực tế những hệ thống kinh tế và xã hội để qua đó xác định những hệ thống công nghệ thông tin thiết yếu, đồng thời tạo ra những mô hình công nghệ thông tin mới.
 
Trong trường đại học, tin học kinh tế là một ngành học riêng biệt hoặc đóng vai trò là một trọng tâm đối với một số ngành học khác, còn tại các viện nghiên cứu tư nhân cũng như quốc lập, tin học kinh tế là một phạm vi nghiên cứu độc lập.
 
== Lĩnh vực nghề nghiệp của tin học kinh tế ==
Tin học kinh tế hướng vào hoạch định kế hoạch, phát triển, bổ xung, vận hành, cải tiến và sử dụng các hệ thống thông tin cũng như điện tử viễn thông, qua đó hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế, các quyết định chiến lược mang tính hệ thống trong doanh nghiệp cũng như quản lý công cộng.
 
 
== Ảnh hưởng từ những ngành khoa học khác ==
 
Ngay từ tên ngành mình, tin học kinh tế đã thể hiện nó chịu ảnh hưởng lớn từ hai ngành [[Công nghệ thông tin|tin học]] và [[Kinh tế học | kinh tế]]. Dưới đây đề cập chi tiết hơn về sự ảnh hưởng này.
 
=== Công nghệ thông tin ===
 
Nền tảng của công nghệ thông tin là [[tin học lý thuyết]]. Đối với tin học kinh tế, những lĩnh vực quan tâm chính trong tin học lý thuyết bao gồm: [[Lý thuyết đồ thị]], [[Lý thuyết trò chơi]], [[Trí tuệ nhân tạo]] và [[Lý thuyết tự động hoá]]. [[Logic]] cũng mang ý nghĩa trung tâm trong vai trò phân tích và giải đáp các vấn đề phức tạp.
 
 
=== Kinh tế quản trị ===
 
Dưới góc độ kinh tế quản trị, tin học kinh tế đóng một vài trò quan trọng trong nhiệm vụ hỗ trợ chức năng và ra quyết định chiên lược. Bài toán đặt ra cho tin học kinh tế là, một mặt hỗ trợ các quá trình hoạt động tốt nhất có thể, mặt khác, phải thu thập xử lý nhiều nhất có thể các dữ liệu cho việc quyết định chiến lược.
 
 
== Ảnh hưởng lên các ngành khoa học khác ==
 
Trong [[ngành kinh tế quốc dân]] có một nhánh [[tin học kinh tế quốc dân]] đang được phát triển. Nhánh ngành này chỉ là một phần của hệ thống những phương pháp tin học kinh tế, được dùng để hỗ trợ các phương pháp của kinh tế quốc dân.
 
* Mertens, Peter et al.: ''Grundzüge der Wirtschaftsinformatik'', 9. Aufl., Springer, Berlin 2005. ISBN 3-540-23411-X
 
== Liên kết Web ==
{{Wikibooks|Regal:Wirtschaftswissenschaft}}
* [http://wi.bwl.uni-mainz.de/wige/ WIGE - Wirtschaftsinformatik-Genealogie] (Entwicklungsgeschichte der Wirtschaftsinformatik als Wissenschaftsdisziplin)
[[Thể loại: Khoa học kỹ thuật]]
[[Thể loại: Khoa học xã hội]]
 
[[ar:ادارة نظم المعلومات]]
[[cs:Informační systém]]
[[en:Business informatics]]
[[de:Wirtschaftsinformatik]]
[[es:Informática de negocios]]
[[fr:Informatique de gestion]]
[[he:מערכת מידע]]
[[ja:経営情報学]]
[[ko:경영 정보 시스템]]
[[nl:Beleidsinformatica]]
[[pl:Informatyka ekonomiczna]]
[[pt:Sistema de informação de gestão]]
[[zh:信息管理系统]]
12

lần sửa đổi