Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vĩnh Hoàng”

Hoàng tử Vĩnh Hoàng có ít nhất là 2 người con trai:
# [[Miên Đức]] (綿德; 1747 - 1786), con của Đích phúc tấn Y Lạp Lý thị, kế tập tước của cha, sơ phong ''Quận vương'', rồi thăng ''Thân vương'' (親王; [[1750]]). Bị tước vị năm [[1776]] vì đạo đức không hợp, tái phong ''Trấn quốc công'' (镇国公; [[1777]]) rồi ''Bối tử'' (贝子; [[1784]]).
# [[Miên ÂnThụ]]  (綿; 1747 - 1822), con của Trắc phúc tấn Y Nhĩ Căn Giác La thị. Sau khi anh trai Miên Đức bị thất sủng, được sơ phong ''Quận vương'' rồi thăng ''Thân vương'' ([[1793]]), qua đời được truy thuỵ '''Định Cung Thân vương''' (定恭親王).
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh