Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo]]
[[Thể loại:Nước kém phát triển]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ khởi đầu năm 1971]]
[[Thể loại:Quốc gia thành viên Liên minh châu Phi]]
[[Thể loại:Quốc gia và vùng lãnh thổ khởi đầu năm 1961]]