Khác biệt giữa các bản “Tỉnh thành Việt Nam”

(→‎Liên kết ngoài: Xóa liên kết đến bài không được cập nhật)
<th> 3
<th> 27.12.2006
<th> TphốTp[[ Hội An ]] 3 :29.1.2008
<th> 16
<th> 247
<th>
<th>85.846.997
<th>331.690 km²
<td>
<th>
* Thành phố trực thuộc Tỉnh xếp hạng 3: 32
* Thành phố làm trung tâm tỉnh lị :48/51
* Thị xã làm trung tâm tỉnh lị : 10/45 Thị xã (Bạc Liêu,Bắc Kạn,Thủ Dầu Một,Đồng Xoài,Cao Bằng,Gia Nghĩa,Hà Giang,Vị Thanh,Lai Châu,Tây Ninh)
Ghi chú:(I),(II): Hạng của Tỉnh, thành phố.(1),(2),(3)Hạng của thành phố thuộc tỉnh. (1.3.1999/14.4.2009):ngày thành lập thành phố/ngày lên hạng;P:thời Pháp