Khác biệt giữa các bản “An Dương”

==Tổ chức hành chính==
Huyện An Dương có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm [[thị trấn (Việt Nam)|thị trấn]] An Dương và 15 [[xã (Việt Nam)|xã]]: An Đồng, An Hòa, An Hồng, An Hưng, Bắc Sơn, Đại Bản, Đặng Cương, Đồng Thái, Hồng Phong, Hồng Thái, Lê Lợi, Lê Thiện, Nam Sơn, Quốc Tuấn, Tân Tiến.
 
Theo quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, huyện An Dương sẽ được tách thành 2 quận dự kiến mang tên là quận An Dương và quận Tây Bắc.
 
==Giao thông==
Người dùng vô danh