Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Syria”

{{nat fs g start|background=#CC0000|color=white}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Ibrahim Alma]]|age={{birth date and age|1991|10|18|df=y}}|caps=3233|goals=0|club=[[Al-Ittihad SC Aleppo|Al-Ittihad]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=22|pos=GK|name=[[Mahmoud Al-Youssef]]|age={{birth date and age|1988|1|20|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Maziya S&RC|Maziya]]|clubnat=MDV}}
{{nat fs g player|no=23|pos=GK|name=[[Ahmad Madania]]|age={{birth date and age|1990|1|1|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Al-Jaish SC (Damascus)|Al-Jaish]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs g player|no=3|pos=DF|name=[[Moayad Ajan]]|age={{birth date and age|1993|2|16|df=y}}|caps=3536|goals=1|club=[[Zamalek SC|Al-Zamalek]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Alaa Al Shbli]]|age={{birth date and age|1990|5|3|df=y}}|caps=33|goals=2|club=[[Zamalek SC|Al-Zamalek]]|clubnat=EGY}}
{{nat fs g player|no=17|pos=DF|name=[[Hadi Al Masri]]|age={{birth date and age|1986|6|7|df=y}}|caps=78|goals=0|club=[[Al-Wahda SC Damascus|Al-Wahda]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=4|pos=DF|name=[[Jehad Al Baour]]|age={{birth date and age|1987|6|27|df=y}}|caps=11|goals=0|club=[[Al-Ramtha SC|Al-Ramtha]]|clubnat=JOR}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Gabriel Somi]]|age={{birth date and age|1991|8|24|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Östersunds FK]]|clubnat=SWE}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs g player|no=6|pos=MF|name=[[Amro Jenyat]]|age={{birth date and age|1993|1|15|df=y}}|caps=13|goals=1|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMA}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Mahmoud Maowas|Mahmoud Al Mawas]]|age={{birth date and age|1993|1|1|df=y}}|caps=4546|goals=8|club=[[Umm Salal SC|Umm Salal]]|clubnat=QAT}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Osama Omari]]|age={{birth date and age|1992|1|10|df=y}}|caps=22|goals=5|club=[[Al-Wahda SC Damascus|Al-Wahda]]|clubnat=SYR}}
{{nat fs g player|no=12|pos=MF|name=[[Fahd Youssef]]|age={{birth date and age|1987|5|15|df=y}}|caps=1213|goals=0|club=[[Al-Wehdat SC|Al-Wehdat]]|clubnat=JOR}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Youssef Kalfa]]|age={{birth date and age|1993|5|14|df=y}}|caps=910|goals=0|club=[[Al-Nasr SC (Kuwait)|Al-Nasr]]|clubnat=KUW}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Tamer Haj Mohamad]]|age={{birth date and age|1990|4|3|df=y}}|caps=1516|goals=1|club=[[Dhofar S.C.S.C.|Dhofar]]|clubnat=OMN}}
{{nat fs g player|no=16|pos=MF|name=[[Hamid Mido]]|age={{birth date and age|1993|6|3|df=y}}|caps=20|goals=0|club=[[Kuwait SC|Al-Kuwait]]|clubnat=KUW}}
{{nat fs g player|no=18|pos=MF|name=[[Zaher Midani]]|age={{birth date and age|1987|4|13|df=y}}|caps=4445|goals=0|club=[[Al-Quwa Al-Jawiya]]|clubnat=IRQ}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[Khaled Mobayed|Khaled Al Mobayed]]|age={{birth date and age|1993|3|6|df=y}}|caps=2223|goals=1|club=[[Al-Quwa Al-Jawiya]]|clubnat=IRQ}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Oday Al-Jafal|Oday Al Jafal]]|age={{birth date and age|1990|5|27|df=y}}|caps=3334|goals=5|club=[[Al-Jazeera (Amman)|Al-Jazeera]]|clubnat=JOR}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Israa Hamwiah]]|age={{birth date and age|1991|2|11|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Malkiya Club|Al-Malkiya]]|clubnat=BHR}}
{{nat fs break|background=#CC0000}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=[[Omar Khribin]]|age={{birth date and age|1994|1|15|df=y}}|caps=3536|goals=16|club=[[Al-Hilal FC|Al-Hilal]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=9|pos=FW|name=[[Omar Al Somah|Omar Al Soma]]|age={{birth date and age|1989|3|28|df=y}}|caps=78|goals=1|club=[[Al-Ahli Saudi FC|Al-Ahli]]|clubnat=KSA}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Firas Al Khatib]] [[File:Captain sports.svg|12px]]|age={{birth date and age|1983|9|6|df=y}}|caps=57|goals=27|club=[[Al-Salmiya SC|Al-Salmiya]]|clubnat=KUW}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=[[Mardik Mardikian]]|age={{birth date and age|1992|3|14|df=y}}|caps=17|goals=3|club=[[Al-Arabi SC (Qatar)|Al-Arabi]]|clubnat=QAT}}
Người dùng vô danh