Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Singapore”

==Đội hình==
 
Đội hinh dưới đây được triệu tập tham dự trận giao hữu gặp {{nft|Hồng KôngQatar}} và [[vòng loại Cúp bóng đá châu Á 2019|vòng loại Asian Cup 2019]] gặp {{nft|Turkmenistan}} vào các ngày 31 tháng 85510 tháng 910 năm 2017.
 
''Số liệu thống kê tính đến ngày 510 tháng 910 năm 2017 sau trận gặp {{nft|TurkmenistanQatar}}''.
 
{{nat fs g start}}
{{nat fs g player|no=1|pos=GK|name=[[Zaiful Nizam]]|age={{Birth date and age|1987|7|24|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Balestier Khalsa]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=518|pos=GK |name=[[SyazwanHassan BuhariSunny]]|age={{Birth date and age|19921984|94|222|df=y}}|caps=069|goals=0|club=[[GeylangHome InternationalUnited]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=18 |pos=GK |name=[[HassanIzwan SunnyMahbud]] |age={{Birth date and age|19841990|47|214|df=y}} |caps=6842 |goals=0 |club=[[HomeTampines UnitedRovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=2|pos=DF|name=[[ShakirShannon HamzahStephen]]|age={{Birth date and age|19921994|106|202|df=y}}|caps=370|goals=10|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=63|pos=DF|name=[[MadhuEmmeric MohanaOng]]|age={{Birth date and age|1991|31|625|df=y}}|caps=251|goals=0|club=[[TampinesWarriors RoversFC]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=76|pos=DF|name=[[HoMadhu Wai LoonMohana]]|age={{Birth date and age|19931991|83|206|df=y}}|caps=026|goals=0|club=[[WarriorsTampines FCRovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=9 |pos=DF |name=[[Faritz Abdul Hameed|Faritz Hameed]]|age={{Birth date and age|1990|1|16|df=y}}|caps=2425|goals=0|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=12|pos=DF|name=[[NazrulRusyaidi NazariSalime]]|age={{Birth date and age|19911998|24|1125|df=y}}|caps=210|goals=0|club=[[HougangYoung Lions FC|Young UnitedLions]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=15|pos=DF|name=[[Mustafic Fahrudin]]|age={{Birth date and age|1981|4|17|df=y}}|caps=85|goals=8|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=16|pos=DF|name=[[Daniel Bennett (footballer)|Daniel Bennett]]|age={{Birth date and age|1978|1|7|df=y}}|caps=138139|goals=6|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=20|pos=DF|name=[[Irfan Fandi]]|age={{Birth date and age|1997|8|13|df=y}}|caps=78|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs rg player|no=24|pos=DF|name=[[ShaifulHo EsahWai Loon]]|age={{Birth date and age|19861993|58|1220|df=y}}|caps=540|goals=5 0|club=[[Warriors FC|Warriors]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=4|pos=MF|name=[[Yasir Hanapi]]|age={{Birth date and age|1989|6|21|df=y}}|caps=1819|goals=1|club=[[PDRM FA]]|clubnat=MAS}}
{{nat fs g player|no=8|pos=MF|name=[[Shahdan Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1988|5|9|df=y}}|caps=4849|goals=2|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=11|pos=MF|name=[[Faris Ramli]]|age={{Birth date and age|1992|8|24|df=y}}|caps=3435|goals=45|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Izzdin Shafiq]]|age={{Birth date and age|1990|12|14|df=y}}|caps=2526|goals=0 |club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=14|pos=MF|name=[[Hariss Harun]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội phó]]|age={{Birth date and age|1990|11|19|df=y}}|caps=7778|goals=5|club=[[Home United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=21|pos=MF|name=[[Safuwan Baharudin]]|age={{Birth date and age|1991|9|22|df=y}}|caps=7273|goals=7|club=[[PDRM FA]]|clubnat=MAS}}
{{nat fs g player|no=22|pos=MF|name=[[Hafiz Abu Sujad|Hafiz Sujad]]|age={{Birth date and age|1990|11|1|df=y}}|caps=3637|goals=1|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=23|pos=MF|name=[[Zulfahmi Arifin]]|age={{Birth date and age|1991|10|5|df=y}}|caps=3031|goals=0|club=[[Hougang United]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs break}}
{{nat fs g player|no=37|pos=FW|name=[[Ikhsan Fandi]]|age={{Birth date and age|1999|4|9}}|caps=12|goals=0|club=[[Young Lions FC|Garena Young Lions]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=10|pos=FW|name=[[Fazrul Nawaz]]|age={{Birth date and age|1985|4|17|df=y}}|caps=8586|goals=14|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=17|pos=FW|name=[[Shahril Ishak]]|other=[[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng]]|age={{Birth date and age|1984|1|23|df=y}}|caps=134|goals=14|club=[[Warriors FC]] |clubnat=SIN}}
{{nat fs g player|no=19|pos=FW|name=[[Khairul Amri]]|age={{Birth date and age|1985|3|14|df=y}}|caps=117118|goals=32|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN}}
{{nat fs end}}
 
===Triệu tập gần đây===
{{nat fs r start}}
{{nat fs r player|no=25|pos=GK|name=[[IzwanSyazwan MahbudBuhari]]|age={{Birth date and age|19901992|79|1422|df=y}}|caps=420|goals=0|club=[[TampinesGeylang RoversInternational]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARGTurkmenistan}}, 135 tháng 69 năm 2017}}
{{nat fs break}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[EmmericAnders OngEric Aplin|Anders Aplin]]|age={{Birth date and age|1991|16|2521|df=y}}|caps=10|goals=0|club=[[WarriorsGeylang FCInternational]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|HKGTurkmenistan}}, 3110 tháng 810 năm 2017<sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF |name=[[Shaiful Esah]]|age={{Birth date and age|1986|5|12|df=y}} |caps=54 |goals=5 |club=[[Warriors FC|Warriors]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 10 tháng 10 năm 2017<sup>PRE</sup> }}
{{nat fs r player|no=12|pos=DF|name=[[Nazrul Nazari]]|age={{Birth date and age|1991|2|11|df=y}}|caps=21|goals=0|club=[[Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=2|pos=DF|name=[[Shakir Hamzah]]|age={{Birth date and age|1992|10|20|df=y}}|caps=37|goals=1|club=[[Tampines Rovers]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Safirul Sulaiman]]|age={{Birth date and age|1992|10|12|df=y}}|caps=8|goals=0|club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Juma'at Jantan]]|age={{Birth date and age|1984|2|23|df=y}}|caps=39|goals=0|club=[[Home United]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Bahrain}}, 28 tháng 3 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Shaiful Esah]]|age={{Birth date and age|1986|5|12|df=y}}|caps=54|goals=5 |club=[[Warriors FC|Warriors]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Afiq Yunos]]|age={{Birth date and age|1990|12|10|df=y}}|caps=12|goals=0|club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=DF|name=[[Abdil Qaiyyim Mutalib|Abdil Qaiyyim]]|age={{Birth date and age|1989|5|14|df=y}}|caps=1|goals=0|club=[[Home United FC|Home United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Sahil Suhaimi]]|age={{Birth date and age|1992|7|8|df=y}}|caps=19|goals=1|club=[[Sarawak FA]]|clubnat=Malaysia|latest=v. {{fb|Turkmenistan}}, 5 tháng 9 năm 2017 <sup>PRE</sup>}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Khairul Nizam]]|age={{Birth date and age|1991|6|25|df=y}}|caps=20|goals=0|club=[[Home United]] |clubnat=SIN|latest=v. {{fb|ARG}}, 13 tháng 6 năm 2017}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Shahfiq Ghani]]|age={{Birth date and age|1992|3|17|df=y}}|caps=14|goals=2 |club=[[Geylang International]]|clubnat=SIN|latest=v. {{fb|Indonesia}}, 25 tháng 11 năm 2016}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Iqbal Hussain]]|age={{Birth date and age|1993|6|6|df=y}}|caps=3|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
{{nat fs r player|no=|pos=FW|name=[[Azhar Sairudin]]|age={{Birth date and age|1986|9|30|df=y}}|caps=2|goals=0|club=[[Hougang United FC|Hougang United]]|clubnat=SIN|latest=Đội hình sơ bộ [[Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á 2016|AFF Cup 2016]]}}
Người dùng vô danh