Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bồ tát”

không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Bồ Tát''' (菩薩) là lối viết tắt của '''Bồ-đề-tát-đóa''' (zh. 菩提薩埵, sa. ''bodhisattva''), cách phiên âm tiếng Phạn ''bodhisattva'' sang Hán-Việt, dịch ý là '''Giác hữu tình''' (zh. 覺有情), hoặc '''Đại sĩ''' (zh. 大士).
 
Yếu tố cơ bản của Bồ Tát là lòng [[từ bi]] đi song song với [[Bát-nhã|trí huệ]]. Bồ Tát cứu độ người khác và sẵn sàng thụ lãnh tất cả mọi đau khổ của chúng sinh cũng như hồi hướng phúc đức mình cho kẻ khác. Con đường tu học của Bồ tát bắt đầu bằng luyện tâm [[Bồ-đề]] và giữ [[Bồ Tát hạnh nguyện]]. Hành trình tu học của Bồ Tát theo kinh Hoa Nghiêm thì có 52 quả vị gồm Thập TínhTín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, [[Thập địaĐịa]] và hai quả vị cuối cùng là Đẳng giácGiác và Diệu giácGiác.
 
== Khác biệt giữa Đại thừa và Tiểu thừa ==
Hình ảnh Bồ Tát tương tự như [[A-la-hán]], trong đó A-la-hán tập trung vào sự giải thoát cho chính mình còn Bồ Tát thì bổ sung phần giải thoát cho người khác.
 
Khái niệm Bồ tát đã được tìm thấy trong các kinh Tiểu thừa, nhất là khi nói về các tiền thân của [[Tất-đạt-đa Cồ-đàm]] (''[[Bản sinh kinh]]''). Trong Đại thừa, khi nói đến Bồ Tát, người ta xem đó là tiền thân của các vị Phật tương lai. Đại thừa chia làm hai hạng Bồ Tát: Bồ Tát đang sống trên [[Trái Đất]] và Bồ Tát siêu việt. Các vị đang sống trên Trái Đất là những người đầy lòng từ bi, giúp đỡ chúng sinh, hướng về Phật quả. Bồ Tát là người đã đạt các hạnh [[Ba-la-mật]] và [[Phật quả]] – nhưng chưa nhập Niết-bàn, đã đạt [[Nhất thiết trí]], không còn ở trong [[Luân hồi]], xuất hiện trong thế gian dưới nhiều dạng khác nhau để cứu độ chúng sinh. Đó là các vị được Phật tử tôn thờ và đảnh lễ, quan trọng nhất là các vị Bồ Tát [[Quán Thế Âm]] (zh. 觀世音), [[Văn-thù-sư-lợi]] (zh. 文殊師利), [[Địa Tạng Bồ Tát|Địa Tạng]] (zh. 地藏), [[Đại Thế Chí]] (zh. 大勢至) và [[Phổ Hiền]] (zh. 普賢).
 
== Danh sách một số vị Bồ Tát ==
Người dùng vô danh