Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Start date”

Xóa liên kết, thêm "năm"
n
(Xóa liên kết, thêm "năm")
<onlyincludeincludeonly>{{#if: {{{4|}}}
|{{#if: {{{5|}}}
|{{Pad2digit|padleft:{{{4}}}|2|0}}:{{Pad2digit|padleft:{{{5}}}|2|0}}{{#if: {{{6|}}}
|&#58;{{Pad2digit|padleft:{{{6}}}|2|0}} }},&nbsp#32;}} }}<!--ABOVE FOR TIME; BELOW FOR DATE
-->{{#if: {{{1|}}}
|{{#if: {{{2|}}}
|{{#if: {{{3|}}}
|{{#ifeqexpr: {{{df|3}}}|yes|[[{{{3}}} {{MONTHNAME|{{{2}}}}}]]|[[ năm {{{31}}}|Tháng {{MONTHNAME|#expr:{{{23}}}}}]],}}|[[ năm {{MONTHNAME|{{{21}}}}}]]}}}} [[|{{{1}}}]]}}}}{{#if: {{{7|}}}
|&nbsp#32;({{#ifeq: {{{7}}}|Z|UTC|{{{7}}}}})}}<!-- BELOW FOR hCalendar
--><span style="display:none">&nbsp#160;(<span class="bday dtstart published updated">{{#if: {{{1|}}}
| {{{1}}}{{#if: {{{2|}}}
| -{{Pad2digit|padleft:{{{2}}}|2|0}}{{#if: {{{3|}}}
| -{{Pad2digit|padleft:{{{3}}}|2|0}} }} }}<!--
-->{{#if: {{{4|}}}
| T{{Pad2digit|padleft:{{{4}}}|2|0}}{{#if: {{{5|}}}
| &#58;{{Pad2digit|padleft:{{{5}}}|2|0}}{{#if: {{{6|}}}
| &#58;{{Pad2digit|padleft:{{{6}}}|2|0}} }} }} }} }}{{{7|}}}</span>)</span></onlyincludeincludeonly><noinclude>
{{documentation}}
 
</noinclude>
{{Template doc}}
[[Thể loại:Tiêu bản dữ liệu toán học|{{PAGENAME}}]]