Khác biệt giữa các bản “Đồng hóa”

Bổ sung nội dung
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Quá trình đồng hóa có xu hướng "xây dựng" các cơ quan và các mô. Những quá trình sản xuất tăng trưởng và biệt hóa của các tế bào và tăng kích thước cơ thể, một quá trình có liên quan đến sự tổng hợp của các phân tử phức tạp. Ví dụ về quá trình đồng hóa bao gồm sự tăng trưởng và khoáng hóa của xương và tăng khối lượng cơ bắp. Bác sĩ nội tiết có truyền thống phân loại hormone như anabolic hoặc catabolic, tùy thuộc vào đó là một phần của quá trình chuyển hóa chúng kích thích. Các hormon đồng hóa cổ điển là các steroid đồng hóa, kích thích sự tổng hợp protein, tăng trưởng cơ bắp, và [[insulin]]. Sự cân bằng giữa đồng hóa và dị hóa cũng được quy định bởi nhịp sinh học, với các quy trình như trao đổi chất glucose dao động để phù hợp với giai đoạn bình thường của một con vật hoạt động trong suốt ngày<ref>{{cite journal |author=Ramsey KM, Marcheva B, Kohsaka A, Bass J |title=The clockwork of metabolism |journal=Annu. Rev. Nutr. |volume=27 |issue= |pages=219–40 |year=2007 |pmid=17430084 |doi=10.1146/annurev.nutr.27.061406.093546}}</ref>.
Ví dụ như khi chúng ta ăn [[protein]] từ bò, quá trình tiêu hóa sẽ cắt nhỏ và phân giải [[protein]] từ bò thành các [[axit amin]] và quá trình đồng hóa là sắp xếp các [[axit amin]] vừa phân giải ra thành chuỗi [[axit amin]] theo trật tự quy định [[protein]] của người. Quá trình này tạo lập những phân tử từ các đơn vị nhỏ hơn và thường thu [[năng lượng]]. Các [[nội tiết tố|hóc môn]] tham gia vào quá trình này để kích thích phản ứng. Các ví dụ về đồng hóa là quá trình tạo [[xương]] và [[cơ]]. Trái lại với quá trình này là [[dị hóa]] nơi các phân tử lớn lớn được chia tách ra thành các đơn vị nhỏ hơn. Chỉ có vậy thôi :))
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh