Khác biệt giữa các bản “Bàng Đức”

|Thụy = Tráng Hầu (壯侯)
}}
'''Bàng Đức''' ([[170]] - [[219]]), tự là '''Lệnh Minh''', người quậnviên Nam Antướng huyệnTây HoanLương Đạo,<ref>Tam(phục Quốcvụ Chí,dưới Bàngtrướng Đứccủa truyện,[[Mã quyển 18Đằng]], ngụy thư</ref> là viên tương của [[ĐằngSiêu]]) và sau đó là tướng trong quân đội của phe [[Tào Ngụy]] cuối thời [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]], đầu thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Ông nổi danh trong việc tham gia hai trận chiến lớn trong đờithời Tam quốc là [[Trận Đồng Quan (211)|trận Đồng Quan]] ([[211]]) và [[trận Tương Dương-Phàn Thành|trận chiến tại Phàn Thành]] (219). Ông là người quận [[Nam An]], huyện [[Hoan Đạo]]<ref>Tam Quốc Chí, Bàng Đức truyện, quyển 18, ngụy thư</ref>.
 
'''Bàng Đức''' ([[170]] - [[219]]), tự là '''Lệnh Minh''', người quận Nam An huyện Hoan Đạo,<ref>Tam Quốc Chí, Bàng Đức truyện, quyển 18, ngụy thư</ref> là viên tương của Mã Đằng và sau đó là tướng trong quân đội của phe [[Tào Ngụy]] cuối thời [[Nhà Hán#Sự trỗi dậy và sụp đổ của nhà Đông Hán|Đông Hán]], đầu thời [[Tam Quốc]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Ông nổi danh trong việc tham gia hai trận chiến lớn trong đời Tam quốc là [[Trận Đồng Quan (211)|trận Đồng Quan]] ([[211]]) và [[trận Tương Dương-Phàn Thành|trận chiến tại Phàn Thành]] (219).
 
== Sự nghiệp ==