Khác biệt giữa bản sửa đổi của “USS John C. Stennis”

Trang mới: “{|{{Infobox ship begin}} {{Infobox ship image |Ship image=300px|USS ''John C. Stennis'' |Ship caption=USS ''John C. Sten…”
(Trang mới: “{|{{Infobox ship begin}} {{Infobox ship image |Ship image=300px|USS ''John C. Stennis'' |Ship caption=USS ''John C. Sten…”)
(Không có sự khác biệt)
2.088

lần sửa đổi