Khác biệt giữa các bản “12 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* Căn bậc hai của 12 là 3,464101615
* Bình phương của 12 là 144.
* Cơ thể người có 12 [[dây thần kinh sọ]].
* [[Thế vận hội|Olympic]] vào năm 2012 đã diễn ra ở [[Anh]].
* [[Hiện tượng 2012|Ngày 21 Tháng Mười Hai (12) năm 2012]] được người Maya cho rằng là ngày tận thế (Lịch của người Maya kết thúc). Được người phương Tây coi là con số thập toàn thập mỹ nên số tiếp theo (13) được cho là số mang nhiều xui xẻo.
Người dùng vô danh