Khác biệt giữa các bản “Sở Khanh”

không có tóm lược sửa đổi
Trong "Kim Vân Kiều truyện" nhân vật này xuất hiện lần đầu tại hồi thứ tám "Vương hiếu nữ cam tâm bạch nhận Mã Tú ma kế trám hồng nhan" (王孝女甘心白刃 馬秀媽計賺紅顏). Trong "Truyện Kiều" Sở Khanh được nhắc đến lần đầu ở câu thơ thứ 1062:
 
:chu nom :
:
:
::𠳨𠚢買別浪撞楚卿
Dịch âm chữ quốc ngữ: