Khác biệt giữa các bản “Mạch nối tiếp và song song”

Đã lùi về phiên bản 31234483 bởi Tuanminh01 (thảo luận): Ok. (TW)
(Đã lùi về phiên bản 31234483 bởi Tuanminh01 (thảo luận): Ok. (TW))
'''Mạch nối tiếp và mạch song song''' là hai loại mạch điện cơ bản thường gặp trong các thiết bị điện, điện tử...
== Đoạn mạch nối tiếp ==
Đối với đoạn mạch gồm 2 điện trở R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> mắc nối tiếp,hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với điện trở đó.
 
:<math>R_\mathrm{td} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n</math>
: [[Tập tin:Resistors in series.svg|This is a diagram of several resistors, connected end to end, with the same amount of current going through each.|224x224px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] có giá trị như nhau tại mọi điểm: '''I=I<mathsub>1</sub>I = I_1 + I_2 + ... + I_nI<sub>2</mathsub>'''
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi điện trởđèn: <math>'''U = U_1 U<sub>1</sub>+ U_2 + ... + U_nU<sub>2</mathsub>'''
*[[Điện trở]] tương đương của đoạn mạch bằng tổng hai điện trở thành phần: '''Rtđ=R<mathsub>1</sub>R_{td} = R_1 +R_2 + ... + R_nR<sub>2</mathsub>'''
*[[Điện trở|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu mỗi điện trở tỉ lệ thuận với các điện trở: ''''''U<mathsub>\frac{1</sub>'''/'''U}{R_{td}}=\frac{U_1}{R_1}U¹+U²'''=\frac{U_2}{R_2}'''Rtđ=...=\frac{U_n}{R_n}<R¹+R²'''/math>'''Rtđ=R¹+R²''''''
 
== Đoạn mạch song song ==
Trong đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
 
:<math>\frac{1}{R_\mathrm{td}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}</math>.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.|90x90px]]
:.[[Tập tin:Resistors in parallel.svg|A diagram of several resistors, side by side, both leads of each connected to the same wires.|190x190px]]
 
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: <math>'''I = I_1 '''I<sub>1</sub>'''+ I_2 + ... + I_n'''I<sub>2</mathsub>''''''
*[[Điện thế|Hiệu điện thế]] giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điệndiện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: <math>U = U_1 '''U= U_2 '''U<sub>1</sub>'''= ... = U_n'''U<sub>2</mathsub>''''''
*[[Điện trở]] tương đương có công thức: <math>\frac{'''1}{R_\mathrm{td}}/Rtđ = \frac{1}{R_1} + \frac{/'''R<sub>1}{R_2}</sub>''' + \cdots + \frac{1}{R_n}/'''R<sub>2</mathsub>''''''
*[[Điện trở]] tương đương khi chỉ có 2 điện trở được mắc song song: '''Rtd = '''R<sub>1</sub>'''.'''R<sub>2</sub>'''/('''R<sub>1</sub>'''+'''R<sub>2</sub>''')'''
*[[Dòng điện#Cường độ dòng điện|Cường độ dòng điện]] chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó: '''''''''I<mathsub>IR 1</sub>''''''/'''I= I_1R_1 = I_2R_2 I²'''= ... '''Rtđ= I_nR_n<R¹+R²'''/math>'''Rtđ=R¹+R²''''''
*Ưu điểm: mỗi thiết bị điện hoạt động độc lập với nhau.
 
223.257

lần sửa đổi