Khác biệt giữa các bản “Nguyên lý loại trừ”

không có tóm lược sửa đổi
'''Nguyên lý loại trừ''' có thể chỉ:
* [[Nguyên lý loại trừ (triết học)|Nguyên lý loại trừ]], là một nguyên lý [[Nhận thức luận]].
* Trong [[kinh tế học]], nguyên lý loại trừ phát biểu "người chủ của một tài sản tử sẽ ngăn chặn người khác sử dụng nó ma không trả lại chi phí."; nguyên lý này áp dụng cho những người không sẵn lòng hay không có khả năng chi trả cho tài sản, nhưng trong trường hợp tài sản công vốn không thể phân chia, nguyên lý này không được áp sungdụng: khi đó nhu cầu đối với tài sản là đạt được lợi ích từ nó hơn là được mua bán.
* [[Nguyên lý loại trừ Pauli]], một nguyên lý trong [[cơ học lượng tử]]. principle