Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hoàng Thế Thiện”

== Liên kết ngoài ==
*[http://hoangthethien.net/ Hoàng Thế Thiện (1922-1995) (www.hoangthethien.net)]
*[http://http://www.thuvienhaiphong.org.vn/Portal/Detail.aspx?Organization=tvkhthhp&MenuID=7225&ContentID=20138 Nhân vật lịch sử Hải Phòng]
*[http://luutoc.vn/vi/?go=detail/13/12/2011/LFD/News/thieu-tuong-hoang-the-thien-%28luu-van-thi%29-vi-tuong-chinh-uy-%281922-_-1995%29.dhtml Lưu tộc Việt Nam]
*[http://www.coviet.vn/home/tri-thuc-viet/bai-viet-N0RDMjA5MEE/Thieu-tuong-Hoang-The-Thien Tri thức Việt]