Khác biệt giữa các bản “Ngữ hệ”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thusinhviet đã đổi Hệ ngôn ngữ thành Ngữ hệ qua đổi hướng: Ngữ hệ mới là khái niệm phổ biến hơn nhé)
*[[Hệ ngôn ngữ H'Mông-Miền]] - 35 (''Hmong-Mien'')
*[[Hệ ngôn ngữ Nam Á]] - 169 (''Austro-Asiatic'')
*[[HệNgữ ngôn ngữhệ Nam Đảo]] - 1268 (''Austronesian'')
*[[Hệ ngôn ngữ Nhật Bản]] - 12 (''Japonic'')
*[[Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai|Hệ ngôn ngữ Thái-Kadai]] - 76 (''Tai-Kadai'')