Difference between revisions of "Tiếng Sunda"

no edit summary
'''Tiếng Sunda''' (''Basa Sunda'') là [[ngôn ngữ]] của khoảng 27 triệu dân từ 1/3 của tây [[Java]] và khoảng 15% dân số [[Indonesia]].
 
Ngôn ngữ này được phân loại nằm trong [[nhóm ngôn ngữ Tây Malay-Polynesia|nhánh phía Tây]] của [[nhóm ngôn ngữ Malay-Polynesia|nhóm Malay-Polynesia]] trong [[ngữ hệ ngôn ngữ Nam Đảo]] và có nhiều phương ngữ dựa trên các nhóm dân ở:
* [[Banten]],
* [[Bogor]],