Khác biệt giữa các bản “Thuần Huệ Hoàng quý phi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm [[1735]], Tô thị hạ sinh cho Càn Long con trai thứ 3, Tuần quận vương [[Vĩnh Chương]]. Cùng năm đó, Càn Long đăng cơ, Tô thị được phong làm '''Thuần Tần''' (純嬪). Năm Càn Long thứ 2 ([[1737]]), Tô thị được nâng thành '''Thuần phi''' (纯妃). Năm thứ 8 ([[1743]]), Tô thị sinh con trai thứ sáu của Càn Long, Chất Trang thân vương [[Vĩnh Dung]].
 
Đến năm Càn Long thứ 10 ([[1745]]), Tô thị được phong thành '''Thuần Quý phi''' (纯贵妃), chỉ dưới [[Hiếu Hiền Thuần hoàng hậu]] Phú Sát thị và [[Tuệ Hiền Hoàng quý phi]] Cao Giai thị, ngang hàng với Nhàn quý phi Ô Lạt Na Lạp thị. Cùng năm đó, bà sinh [[Hòa Thạc Hòa Gia công chúa]] (和硕和嘉公主).
 
Năm Càn Long thứ 25 ([[1760]]), [[tháng 3]], Tô thị được phong thành [[Hoàng quý phi]], đứng đầu các phi tần trong cung, chỉ dưới [[Kế hoàng hậu|Ô Lạt Na Lạp hoàng hậu]]. Cùng năm đó, vào ngày [[19 tháng 4]], Tô thị bị bệnh nặng và qua đời, hưởng thọ 48 tuổi. Bà được an táng tại Dụ Lăng phi viên tẩm. Thụy hiệu của bà là '''Thuần Huệ Hoàng Quý Phi''' (純惠皇貴妃).
7

lần sửa đổi