Khác biệt giữa các bản “Đông La, Hoài Đức”

==Hành chính==
Chủ tịch UBND xã: Nguyễn Văn Mừng
Phó Chủ tịch: -Nguyễn Khánh Hoàn, Nguyễn Thị Hường
-Nguyễn Thị Hường
Bí thư Đảng ủy xã: Dương Đình Trường
{{Các xã thị trấn Hoài Đức, Hà Nội}}
Người dùng vô danh