Tuyenduong97

Tham gia ngày 10 tháng 10 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “<span style="position:absolute;top:150px;left:-180px;z-index:-1">Tập_tin:Animation10.gif|liên_kết=https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BA%ADp_tin:Animation10…”)
 
| Màu thích = Màu tím
| Gia nhập= Ngày [[10 tháng 10]] năm [[2017]]
| Tổng số lần sửa đổi = [https://tools.wmflabs.org/supercount/index.php?user=Tuyenduong97&project=vi.wikipedia link này]
| Độ nghiện Wikipedia = 1.096
| Facebook = [https://www.facebook.com/duongtuyen.2608 Link]