Khác biệt giữa các bản “Y tế”

không có tóm lược sửa đổi
Chăm sóc sức khỏe có thể tạo thành một phần trong nền kinh tế quốc gia. Năm 2008, ngành Y tế sử dụng trung bình 9% (GDP) trong các quốc gia phát triển nhất.<ref>[http://www.oecd.org/document/11/0,3343,en_21571361_44315115_45549771_1_1_1_1,00.html OECD data]</ref> Hoa Kỳ (16.0%), Pháp (11.2%), và Thụy Sĩ (10.7%) là 3 nước dẫn đầu.
 
Chăm sóc sức khỏe thông thường được coi như là một yếu tố quyết định quan trọng trong việc nâng cao [[sức khỏe|sức khoẻ]] tổng quát và hạnh phúc của mọi người trên khắp thế giới.<ref name=Vuong2017>{{cite journal|title=Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general health examinations|date=Oct 3, 2017|doi=10.1038/sdata.2017.142|url=https://www.nature.com/articles/sdata2017142|accessdate=Oct 6, 2017}}</ref> Một ví dụ của việc này là xóa bệnh đậu mùa trên toàn thế giới vào năm 1980 - WHO tuyên bố rằng căn bệnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại được loại bỏ hoàn toàn bởi sự can thiệp chăm sóc sức khỏe<ref>World Health Organization. ''Anniversary of smallpox eradication.'' Geneva, ngày 18 tháng 6 năm 2010.</ref>
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh