Khác biệt giữa các bản “Doanh nghiệp nhà nước”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Spylehoang (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của Spylehoang (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
{{Tầm nhìn hẹp}}
Theo khoản 8 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định:
 
{{Quản trị kinh doanh}}
“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ”.
 
'''Doanh nghiệp nhà nước''' là [[tổ chức kinh tế]] do [[Nhà nước]] [[sở hữu]] toàn bộ vốn điều lệ hoặc có cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn<ref>{{chú thích web |url=http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80178|title=Luật số 14/2003/QH11 của Quốc hội: Luật Doanh nghiệp Nhà nước|publisher=chinhphu.vn |accessdate = 2013-03-11 }}</ref>.<br />
Như vậy, theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp năm 2014 thì doanh nghiệp Nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Đây là một quy định khác so với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005 trước đây. Tại khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:
So với Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp Nhà nước thường được cho là kém hiệu quả hơn, lợi nhuận thấp hơn. Tuy nhiên, trong khi các [[công ty tư nhân]] chỉ phải tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, Doanh nghiệp Nhà nước thường phải gồng gánh một số trách nhiệm xã hội, hoạt động vì lợi ích của người dân, được thành lập để đối phó với những thất bại của thị trường. Điều đó dẫn đến việc các Doanh nghiệp Nhà nước không hướng đến và cũng không cần cố gắng tối đa hóa lợi nhuận như các công ty tư nhân<ref>{{chú thích web |url=http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/69555/doanh-nghiep-nha-nuoc--cua-ai--do-ai-va-vi-ai-.html|title=Doanh nghiệp Nhà nước: Của ai, do ai và vì ai? |publisher=vietnamnet |date= 24/4/2012}}</ref>.
 
“Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ”.
 
==Định nghĩa==