Khác biệt giữa các bản “Nhà thờ chính tòa”

n
Đã khóa “Nhà thờ chính tòa” ([Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n
n (Đã khóa “Nhà thờ chính tòa” ([Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))
223.257

lần sửa đổi