Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ điển lịch sử Thụy Sĩ”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
{{tiêu đề nghiêng}}
[[Tập tin:HDS-books-123.jpg|nhỏ|Ba ấn bản in đầu tiên, bằng tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý.]]
'''Từ điển lịch sử Thụy Sĩ''' là một bách khoa toàn thư về lịch sử của Thụy Sĩ, nhằm mục đích trình bày các kết quả nghiên cứu lịch sử hiện đại theo cách có thể tiếp cận được đối tượng rộng hơn.
 
'''''Từ điển lịch sử Thụy Sĩ''''' là một [[bách khoa toàn thư]] về [[lịch sử]] của [[Thụy Sĩ]], nhằm mục đích trình bày các kết quả nghiên cứu lịch sử hiện đại theo cách có thể tiếp cận được đối tượng rộng hơn.
Bách khoa toàn thư này được xuất bản bởi một tổ chức dưới sự bảo trợ của Học viện Xã hội và Nhân văn Thụy Sĩ (SAGW/ASSH) và Hiệp hội Lịch sử Thụy Sĩ (SGG-SHH); và được tài trợ bởi các khoản tài trợ nghiên cứu quốc gia. Bên cạnh số nhân viên là 35 người làm việc tại các văn phòng trung tâm, bộ bách khoa toàn thư này còn có sự đóng góp của 100 cố vấn học thuật, 2500 nhà sử học và 100 dịch giả.
 
Bách khoa toàn thư này được xuất bản bởi một tổ chức dưới sự bảo trợ của [[Học viện Xã hội và Nhân văn Thụy Sĩ]] (SAGW/ASSH) và [[Hiệp hội Lịch sử Thụy Sĩ]] (SGG-SHH); và được tài trợ bởi các khoản tài trợ nghiên cứu quốc gia. Bên cạnh số nhân viên là 35 người làm việc tại các văn phòng trung tâm, bộ bách khoa toàn thư này còn có sự đóng góp của 100 cố vấn học thuật, 2500 nhà sử học và 100 dịch giả.
 
== Bản in ==
Bộ bách khoa toàn thư này được biên tập đồng thời bằng ba ngôn ngữ quốc gia của Thụy Sĩ: [[tiếng Đức]] (''Historische Lexikon der Schweiz'', HLS), [[tiếng Pháp]] (''Dictionnaire Historique de la Suisse'', DHS) và [[tiếng Ý]]  (''Dizionario Storico della Svizzera'', DSS). Tập đầu tiên của 13 cuốn bách khoa đã được xuất bản vào năm 2002, và tập mới nhất được xuất bản vào năm 2014.
 
36.000 đầu mục được nhóm lại trong: 
 
== Phiên bản trực tuyến ==
[[Tập tin:DHS-fr-page.jpg|nhỏ|Ví dụ một trang (phiên bản tiếng Pháp, tập 3, trang 506)]]
Các phiên bản trực tuyến đã được phát hành từ năm 1998. Mọi người có thể truy cập miễn phí, các bài viết có chất lượng tương tự như phiên bản in, nhưng không có minh họa. Nó cũng liệt kê tất cả 36.000 chủ đề được xuất bản trong bản sách in.
 
== ''Lexicon Istoric Retic'' ==
''Lexicon Istoric Retic'' (LIR)'' là một trong hai phiên bản chọn lọc một số bài viết và được xuất bản bằng tiếng [[Tiếng Romansh|Romansh]]. Nó cũng bao gồm những mục từ không có trong các phiên bản ngôn ngữ khác. Tập đầu tiên đã được xuất bản vào năm 2010, tập hai vào năm 2012. Một phiên bản trực tuyến cũng sẵn có.
 
== Danh mục các bộ sách Từ điển lịch sử Thụy Sĩ ==
* Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Schwabe AG, Basel, <nowiki>{{ISBN |3-7965-1900-8</nowiki>}} (2002–)
* Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), Editions Gilles Attinger, Hauterive, <nowiki>{{ISBN |2-88256-133-4</nowiki>}} (2002–)
* Dizionario storico della Svizzera (DSS), Armando Dadò editore, Locarno, <nowiki>{{ISBN |88-8281-100-X</nowiki>}} (2002–)
* Lexicon Istoric Retic (LIR), Kommissionsverlag Desertina, Chur, <nowiki>{{ISBN |978-3-85637-390-0</nowiki>}} (vol.1: Abundi à Luzzi), <nowiki>ISBN {{Isbn|978-3-85637-391-7</nowiki>}} (vol. 2: Macdonald à Zwingli)<br>
 
== Liên kết ngoài ==
* {{Thể loại Commons nội dòng}}
* [http://www.hls-dhs-dss.ch DHS/HLS/DSS] trực tuyến tiếng Đức, Pháp, Ý.
* [http://www.e-lir.ch Lexicon Istoric Retic] (LIR) phiên bản online tiếng Romansh<br>
[[Thể loại:Sách 2002]]