Khác biệt giữa các bản “Horae”

 
=== Các Horae cai quản các thời khắc trong ngày ===
[[File:Kersting - Apollo with the Hours.jpg|thumb|200px|''Thần Apollo và các nữ thần Horae'' của [[Georg Friedrich Kersting]] (1822)]]
==== Chín Horae cai quản các thời khắc trong ngày ====
Trong danh sách này có 9 Horae, được lấy từ ba bộ ba cổ điển xen kẽ nhau:<ref>Trích tác phẩm Fabulae 183 của Hyginus.</ref>