Khác biệt giữa các bản “Horae”

 
=== '''Các Horae ở các vùng''' ===
 
[[File:Horae8930.jpg|thumb|720×621px|''Nữ thần Auxo và Carpo - Argos'' của [[Copenhagen]] (Roman 1C BC)|right]]
 
Tại [[Argos]], [[Hy Lạp]] những nữ thần trong Horae, chỉ có hai chứ không phải ba đó là: [[Auxesia]] [[(Auxo)]] – Nữ thần mùa hè và [[Damia]] [[(Carpo)]] – Nữ thần mùa đông. Truyền thuyết kể lại rằng họ là những cô gái người Cretan được thờ phụng như những nữ thần sau khi bị ném đá cho đến chết.