Khác biệt giữa các bản “Horae”

 
=== Bộ tứ Horae cai quản bốn mùa ===
[[File:Horae.jpg|thumb|Nữ thần Eiar, Theros, Phthinoporon, Cheimon |300px]]
Bộ tứ bốn mùa là các Horae con của hai vị thần [[Helios]] và [[Selene]] và cũng là bốn người hầu của [[Hera]] kể từ khi [[Hy Lạp]] có bốn mùa trong năm (Theo Nonnus trong Dionysiaca và theo Quintus Smyrnaeus)
* '''[[Eiar]]''' – Nữ thần mùa xuân