Khác biệt giữa các bản “Horae”

không có tóm lược sửa đổi
| type =
| name = Horae
| image = [[File:Kersting - Apollo with the Hours.jpg|Kersting - Apollo with the Hours]]
| image = Kersting_-_Apollo_with_the_Hours.jpg
| image_size = 428 × 600 pixels
| alt =