Khác biệt giữa các bản “Horae”

không có tóm lược sửa đổi
| consort =
| parents = [[Zues]] và [[Themis]]
| siblings = [[Thallo]]; [[Carpo]]; [[Auxo]]; [[Eunomia]], [[Dike]], [[Eirene]]
| children =
| mount =