Khác biệt giữa các bản “Horae”

(intro)
[[File:Edward Burne-Jones - The Hours, 1882.jpg|thumb|''The Hours'' by [[Edward Burne-Jones]] (1882)|300px]]
Trong danh sách này có 9 Horae, được lấy từ ba bộ ba cổ điển xen kẽ nhau:<ref>Trích tác phẩm Fabulae 183 của Hyginus.</ref>
* '''Thallo''' (Flora) – Nữ thần mùa xuân (từ bộ ba thứ nhất)
* '''Auco'''/ Auxo – Nữ thần mùa hè (từ bộ ba thứ nhất)
* '''Carpo''' – Nữ thần mùa thu (từ bộ ba thứ nhất)