Khác biệt giữa các bản “705 Erminia”

n
Qbot: Việt hóa
n (Qbot: sửa lỗi chính tả và Việt hóa)
n (Qbot: Việt hóa)
|-
| '''Discovery date'''
| October 6, tháng 10 năm 1910
|-
| '''Discovery site'''
! bgcolor="#ffffcc" colspan="2" | Orbital elements
|-
| colspan="2" align="center" | <small>[[EpochKỷ nguyên (astronomythiên văn)|EpochKNTV]] August 18, tháng 8 năm 2005 ([[JulianNgày dayJulius|JDCTngJ]] 2453600.5)</small>
|-
| '''[[Eccentricity (orbit)|Eccentricity]] ''(e)'''''
|-
| '''[[Semimajor axis]] ''(a)'''''
| 2.924 [[AstronomicalĐơn unitvị thiên văn|AUĐVTV]]
|-
| '''[[Perihelion]] ''(q)'''''
| 2.771 [[AstronomicalĐơn unitvị thiên văn|AUĐVTV]]
|-
| '''[[Aphelion]] ''(Q)'''''
| 3.077 [[AstronomicalĐơn unitvị thiên văn|AUĐVTV]]
|-
| '''[[Orbital period]] ''(P)'''''
| 5.000 [[JulianNăm yearJulius (astronomythiên văn)|aNJ]]
|-
| '''[[Inclination]] ''(i)'''''
1.364.640

lần sửa đổi