Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ điển lịch sử Thụy Sĩ”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:10.2913622 using AWB
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:10.2913622 using AWB)
* Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), Editions Gilles Attinger, Hauterive, {{ISBN|2-88256-133-4}} (2002–)
* Dizionario storico della Svizzera (DSS), Armando Dadò editore, Locarno, {{ISBN|88-8281-100-X}} (2002–)
* Lexicon Istoric Retic (LIR), Kommissionsverlag Desertina, Chur, {{ISBN|978-3-85637-390-0}} (vol.1: Abundi à Luzzi), {{Isbn|978-3-85637-391-7}} (vol. 2: Macdonald à Zwingli)<br>
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
* {{Thể loại Commons nội dòng}}