Khác biệt giữa các bản “Methanol”

không có tóm lược sửa đổi
|url = http://www.cdc.gov/niosh/ershdb/EmergencyResponseCard_29750029.html
|accessdate = ngày 17 tháng 3 năm 2009}}
</ref>. Ở [[nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn|nhiệt độ phòng]], nó là một chất lỏng phân cực, và được sử dụng như một chất chống đông, dung môi, nhiên liệu, và như là một chất làm biến tính cho etanolethanol. Nó cũng được sử dụng để sản xuất diesel sinh học thông qua phản ứng xuyên este hóa.
 
MetanolMethanol là sản xuất tự nhiên trong quá trình chuyển hóa nhiều loại vi khuẩn kỵ khí, và là phổ biến trong môi trường. Kết quả là, có một phần nhỏ của hơi metanolmethanol trong bầu khí quyển. Trong suốt vài ngày, metanolmethanol không khí bị oxy hóa với sự hỗ trợ của [[ánh sáng]] Mặt Trời để thành [[cacbon điôxít|khí cácbonic]] và nước.
 
Metanol để trong không khí, tạo thành carbon dioxide và nước:
: 2 CH<sub>3</sub>OH + 3 O<sub>2</sub> → 2 CO<sub>2</sub> + 4 H<sub>2</sub>O
Do có tính độc hại, metanolmethanol được dùng làm phụ gia biến tính cho etanolethanol trong sản xuất công nghiệp. MetanolMethanol thường được gọi là "cồn gỗ" (wood alcohol) bởi vì metanolmethanol là một sản phẩm phụ trong quá trình chưng cất khô sản phẩm gỗ.
 
== Độc tính ==
Người dùng vô danh