Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Francisco Robles Ortega”

Không có tóm lược sửa đổi
Hồng y Ortega sinh ngày 2 tháng 3 năm 1949 tại Mascota, Mexico. Sau quá trình tu học, ngày 20 tháng 7 năm 1976, ông được thụ phong linh mục bởi giám mục chủ sự [[José Maclovio Vásquez Silos]], Giám mục [[Giáo phận Autlán]], [[Jalisco]].<ref name=h>[http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/brobleso.html José Francisco Cardinal Robles Ortega - Archbishop of Guadalajara, Jalisco, México - Cardinal-Priest of Santa Maria della - Presentazione]</ref>
 
Ngày 30 tháng 4 năm 1991, Tòa Thánh loan tin chọn linh mục Francisco Robles Ortega làm Giám mục Hiệu tòa Bossa, Giám mục Phụ tá [[Giáo phận Toluca]], México. Lễ tấn phong cho vị tân chức đã được cử hành sau đó vào ngày 5 tháng 6 cùng năm, bởi các vị chủ sự nghi thức, gồm: [[Alfredo Torres Romero]], Giám mục Toluca làm chủ phong và hai vị phụ phong [[José María Hernández González]], Giám mục [[Giáo phận Netzahualcóyotl]], México và [[Javier Lozano Barragán]], Giám mục từ [[Giáo phận Zacatecas]].<Ref name=h/> TâhnTân giám mục chọn khẩu hiệu:''In simplicitate fidei''.<ref name=g/>
 
Ngày 15 tháng 6 năm 1996, ông được chọn trở thành Giám mục Chính tòa Toluca và nhận ngai tòa giám mục vào ngày 15 tháng 7 sau đó. Ngày 25 tháng 1 năm 2003, Tòa Thánh ra quyết định thăng giám mục Ortega làm Tổng giám mục [[Tổng giáo phân Monterrey]], [[Nuevo León]]. Ông đã đến nhậm chức tại đây ngày 28 tháng 4 cùng năm.<ref name=h/>