Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Francisco Robles Ortega”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox Christian leader
{{đang viết}}
| type = Cardinal
| name = <small>Hồng y</small><br> Francisco Robles Ortega
| title = Tổng giám mục [[Tổng giáo phận Guadalajara]] <Br> (2011 - nay) <br> Tổng giám mục [[Tổng giáo phận Monterrey]] <Br> (2003 - 2011) <br> Giám mục chính tòa [[Giáo phận Toluca]] <br> (1996 - 2003) <br> Giám mục Phụ tá [[Giáo phận Toluca]] <br> (1991 - 1996)
| image = Card robles.jpg
| alt =
| caption =
| church = [[Công giáo Rôma]]
| predecessor = [[Juan Sandoval Íñiguez]]
| successor = Đương nhiệm
<!-- Orders -->
| ordination = Ngày 20 tháng 7 năm 1976
| ordained_by = [[José Maclovio Vásquez Silos]]
| consecration = Ngày 5 tháng 6 năm 1991
| consecrated_by = [[Alfredo Torres Romero]]
| cardinal = Ngày 24 tháng 11 năm 2007
| created_cardinal_by = [[Giáo hoàng Biển Đức XVI]]
| rank =
<!-- Personal details -->
| birth_date = Ngày 2 tháng 3 năm 1949
| birth_place = [[Mascota]], [[Mexico]]
| death_date =
| death_place =
| previous_post =
}}
{{danh xưng hồng y
|image = [[Tập tin:Escudo de Armas del Cardenal Francisco Robles Ortega de Guadalajara, México.svg|giữa|200px]]
|danh hiệu = Đức Hồng Y
|trang trọng = Đức Hồng Y
|sau khi chết = Đức Cố Hồng Y
|thân mật = Đức Cha, Cha
|khẩu hiệu = ''"In simplicitate fidei"''
|tòa = [[Tổng giáo phận Guadalajara]]
}}
'''José Francisco Robles Ortega''' (sinh 1949) là một Hồng y người Mexico của [[Giáo hội Công giáo Rôma]]. Ông hiện đảm nhận cương vị Tổng giám mục [[Tổng giáo phận Guadalajara]] và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico. Trước đó, ông đảm nhận các vị trí khác nhau như: Giám mục Phụ tá Toluca, Giám mục Chính tòa Toluca, Tổng giám mục Monterrey.<Ref name=g>[http://www.gcatholic.org/dioceses/diocese/guad0.htm#4145 Metropolitan Archdiocese of Guadalajara]</ref>