Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Sơ khai TPHCM”

không có tóm lược sửa đổi
{{bài cùng tên|Tân Quy Đông}}
'''Tân Quy Đông''' là một xã cũ thuộc huyện [[Nhà Bè]], [[thành phố Hồ Chí Minh]].
 
Địa bàn xã Tân Quy Đông tương ứng với phường [[Tân Quy]], phần lớn phường [[Tân Phong, Quận 7|Tân Phong]] và một phần các phường [[Tân Kiểng]], [[Bình Thuận, Quận 7|Bình Thuận]] thuộc [[Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh|quận 7]] ngày nay <ref name=MS>{{chú thích web| url =https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Nghi-dinh-3-CP-thanh-lap-quan-Thu-Duc-quan-2-quan-7-quan-9-quan-12-va-thanh-lap-cac-phuong-thuoc-quan-moi-Thanh-pho-Ho-Chi-Minh-40319.aspx | title =Nghị định 3-CP thành lập quận Thủ Đức, quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và thành lập các phường thuộc quận mới Thành phố Hồ Chí Minh}}</ref>.
Người dùng vô danh